Sylvia White photo eight Archive 5

Sylvia White
Pool Series 2
Los Angeles, 1996 
previous
image
galleries next image